Praegu on Eestis üle 60 tuhande lihaveise, kasvatatakse kümmekond tõugu, lihaveisekasvatajate selts on üks kõige tegusamaid ning arvukamate tõugude kasvatajad on seltsi sees loonud oma klubid.

Aastaid seltsi president ja juht olnud Vessart andis oma ameti koos selle juurde käiva sombreeroga kolme aasta eest üle Aldo Vaanile.

Seda, kui tõsiselt Vessartil nii lihaveiste kui seltsi asjad südames on, näitas Vessarti enda välja mõeldud tõotus oma järglasele.

Aldo Vaan pidi tõotama, et seisab lihaveisekasvatajate huvide eest ning sümboolselt üle võtma toonased 44 000 Eesti lihaveist, 284 lihaveisekasvatajate seltsi liiget ning seltsi partnerid, vara ja vaimu.

"Vaim koosneb positiivsusest, headest suhetest, rõõmsameelsusest, oskusest puhata, lauluoskusest ja tantsutahtest," loetles Leino Vessart.

Lihaveisekasvatajate tänaseid tegemisi vaadates tundub, et Vessarti välja joonistatud vaimu peetakse au sees ka praegu. Kuigi tänane lihaveiste turuolukord ei anna just erilist indu laulda ja hõisata, ei puudu sealt ei teadmistejanu, rõõmsameelsus, lauluoskus ega tantsutahe.

Ja lihaveisekasvatajate seltsi aasta kõige tähtsam koosolek on jätkuvalt juuli keskel Karitsu rantšos.