Vahetuim võimalus toiduabi andmiseks on nn supiköögid, mida kasutatakse enam linnades.

Valga linnas on puuduses elavatele lastele koolivaheaegadel lõunasöögi pakkumise traditsioon kestnud juba üle kümne aasta.

Valga sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubeli sõnul ostab linnavalitsus toitlustamise teenust MTÜlt Domus Petri Kogu - MTÜ korraldab linnalt saadud vahendite eest ka päevast huvitegevust sööma tulnud lastele: „Söögikohta külastab igal tööpäeval keskmiselt 40-50 last. Toiduportsu hind linnale on 1,3 eurot ja see ei koosne ainult supist, vaid on ka nii praed kui magustoidud. MTÜ tegevuses hoidmiseks toetab linn asutust veel iga-aastaste tegevustoetustega.“

Poliitika nurjas ettevõtmise

Otepää vallas takerdus toitlustamise-projekt poliitilistesse keerdkäikudesse. Abivallavanema Margit Prede sõnul oli vallavalitsusel plaan leida raha lisaeelarvest, et pakkuda sel aastal juulis ja augustis puudust kannatavatele lastega peredele kolm korda nädalas sooja suppi: „Meie vallas oleks see olnud esmakordne ettevõtmine. Kuna pool elanikkonnast on maapiirkonnas, siis lisaks toitlustusele linnas, olime läbi mõtelnud võimaluse teha lõunasupp kättesaadavaks ka maaperedele. Prognoosisime, et tõsine vajadus lõunasöögiks võiks olla keskmiselt 30 lapsel päevas.“

Ta selgitas, et heitliku poliitilise olukorra tõttu [vallavanem Kuldar Veere umbusaldamine– toim] jäi Otepää vallas lisaeelarve juunikuus vastu võtmata ja lükkus tulevikku. Seetõttu sel suvel toitlustamist ei toimu.

Annetused ja toidupank

Omavalitsustes on levinud ka toidu hankimine peredele annetuste abil ja Toidupanga kaudu.

Võru linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Eve Breidaks: „Võrus toitlustatakse majanduslikes raskustes perede lapsi MTÜ Võrumaa Lastekaitse Ühingu kampaania käigus kogutud annetuste eest ja vähekindlustatud pered saavad abi Toidupanga kaudu. Samuti saame toiduabi Eesti Punase Risti Võrumaa ühenduse kaudu - kord nädalas Säästumarketist ja üle nädala Rimist.“

Ta lisas, et võimaluse korral toetab kord nädalas pagaritoodetega sügavkülmutatud pagaritoodete valmistaja Cristella VT OÜ.

Ka Jõhvi vallas on majanduslikes raskustes lastega pered suunatud kohaliku Toidupanga teenusele. Pered lepivad Toidupanga töötajatega omavahel kokku, kui sageli on võimalik toidupakki saada.

Harku vallas jagatakse Toidupanga kaudu abi iga nädal – korraga 10 kasti. Kommunikatsioonijuht Kady-Ann Sutti sõnul läheb sellest umbes 6-7 kasti lastega peredele. Lisaks on pere tulust sõltuva toetuse raames võimalik saada toidutoetust Harku valla eelarvest. Toidutoetust antakse vähekindlustatud perele ning selle suurus on 35 eurot kuus ühe pere kohta.

Mitte ainult toiduabi

Lisaks toiduabile toetavad mitmed omavalitsused puudust kannatavate perede lapsi suvevaheaja lastelaagritega.  Märjamaa vallavalitsus toetab MTÜ Nõmme Lastekaitseliit korraldatud suvelaagrit, kus tänavu osaleb 16 last. Koostöös MTÜga Rapla Lastekaitse Ühing korraldab vallavalitsus igal suvel Hobulaiu saarel kaks lastelaagrit, mida rahastatakse Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektist.