Kultuuriminister ütles Hiiu Lehele, et sihtasutuse vorm annab paindlikuma ja vabama tegutsemise võimalused. “Olulisemgi on, et kohalik kogukond on läbi sihtasutuse nõukogu vahetult seotud muuseumi tegevuste ja arengutega. Ja saab seda otsesemalt mõjutada,“ nimetas minister sihtasutuse plusse. Ühiste kavatsuste protokolliga leppisid omavalitsused ja ministeerium muuhulgas kokku, et teevad sihtasutuse loomisel koostööd ning kõik endast sõltuva Kassari ekspositsioonimaja küttesüsteemi väljaehitamiseks ning samasse museaalide hoidla rajamiseks. Samuti soovitakse viia Hiiumaa muuseumile kuuluva Kroogi talu hooned järgmisel aastal seisukorda, mis tagab nii hoonete kui sisustuse säilimise.

“Kuna riigieelarve läbirääkimised on veel ees, siis enne eelarve kinnitamist riigikogus oleks konkreetsete numbrite väljatoomine pisut ennatlik,” lisas minister.