Uurimise käigus selgus, et MTÜ eelmine tegevjuht T. K. oli pärast tegevjuhi ametikohalt koondamist e-posti aadressi salasõna ja parooli teades alates 20. aprillist kuni 4. juunini korduvalt sisenenud võõrale kontole, kirjutab Saarte Hääl.

Oma sellise tegevusega, mis seisnes elektroonilises kirjavahetuses edastatud sõnumi saladuse rikkumises, pani T. K. toime kuriteo, märkis uurija, lisades, et varalist kahju kellelegi ei tekitatud.

Prokuratuur otsustas avaliku huvi puudumise tõttu kriminaalasja lõpetada ning piirduda n-ö rahalise karistusega, kokku 2008 eurot.