SAK on väga ohtlik loomataud, millele on vastuvõtlikud nii kodu- kui metssead ning sellele haigusele on iseloomulik väga kõrge suremus. Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

Esmakordne taudi diagnoosimine Eestis leidis aset 8. septembril Hummuli vallas Valga maakonnas, millele järgnesid leiud Viljandimaal Tarvastu vallas, Ida-Virumaal Lüganuse vallas ja Valgamaal Õru vallas.

Euroopa Komisjoni rakendusotsusega on asjassepuutuvate liikmesriikide territooriumid ohuanalüüsi alusel jagatud kolme tsooni. III tsooni kuuluvad liikmesriikide haldusüksused, kus SAK on diagnoositud nii kodu- kui metssigadel, II tsooni kuuluvad need üksused, kus SAK on diagnoositud metssigadel ning I tsoon on nn puhvertsoon, mis külgneb aladega, kus taud on diagnoositud metssigadel.

30. septembri seisuga on II tsooni määratud ning sellest tulenevalt keelatud aju- ja koerajaht Viljandi maakonna Tarvastu vallas, Valga maakonna Hummuli ja Õru vallas ning Ida-Virumaa Lüganuse vallas. Uutest leidudest teavitab Veterinaar- ja Toiduamet Keskkonnaametit, kes edastab info jahipiirkonna kasutusõiguse loa omajatele.

Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee. Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta veterinaar- ja toiduameti vihjetelefonile 605 4750.