Margus Lepp ise ütles, et parimaks taimekasvatajaks saamine oli talle paras üllatus. Välja olid ju hõigatud ka teised kandidaadid ning kõik nad on seda aunimetust väärt.

Valik oli raske

„Taimekasvatus on kõige olulisem põllumajandusvaldkond. Head agronoomid  tagavad läbi oma igapäevatöö inimestele toidu, loomadele sööda ja kauni maastikupildi Eestis,“ ütles üks ettevõtmise algatajaid, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg.

„Valida oli väga raske,“ lisas ta. „Üheks kaalukeeleks sai see, et Voore Farm ei kasvata ainult müügivilja, vaid hoolitseb ka selle eest, et piimakarjale head sööta varuda.“

Oluline oli ka see, et sama mehe esitasid parima taimekasvataja kandidaadiks nii viljelusvõistluse korraldajad, PÜ Kevili kui Virumaa Põllumeeste Liit.

Margus Lepp on teinud aastaid koostööd teadlaste ja firmadega, lubanud oma põldudel teha sordi- ja taimekaitsekatseid ning Voore Farm kasutab uut tehnoloogiat.

Lisaks on esimene tiitlivõitja alati lahkelt valmis oma kogemusi jagama ning põllumajandusteemadel arvamust avaldama. Selle eest valisid Maaleht ja Maamajandus ta eelmise aasta viljelusvõistlusest kokkuvõtteid tehes oma laureaadiks ja omistasid talle n.ö pressisõbra tiitli.

Parima taimekasvataja autasule kandideerisid Andrus Reila ettevõttest Setra Mõis AS, Eino Härm Tartu Agrost, Ivo Eenpalu Hellema talust, Jaak Läänemets ettevõttest Avispeamees OÜ, Kaido Kirst Nuudi talust Saaremaalt, Madis Ajaots osaühingust Rannu Seeme ja Urmas Uustalu Pae Farmer OÜst.

Üks aunimetus lisaks

Maaelu Arendamise Sihtasutus alustas põllumeeste tunnustamist kümmekond aastat tagasi, kui valis esimese parima piimakarjakasvataja. Mõne aja pärast hakati valima ka parimat lihaveisekasvatajat.

Mõte valida neile lisaks ka parim taiekasvataja hakkas kuju võtma kevadisel parimate loomakasvatajate valimise ringsõidul ning saagikoristuse ajaks oli plaan valmis.

Parima taimekasvataja aunimetus antakse inimesele, kes on aasta jooksul saavutanud taimekasvatuses häid tulemusi. Võitja väljaselgitamisel arvestatakse tootmisnäitajaid, rakendatud agrotehnilisi võtteid, keskkonna- ja loodussõbralikkust taimekasvatusel, heakorda tootmisüksuses, ettevõtte arengut, jätkusuutlikkust, viljelusvõistlustel osalemist ja taimekasvatuse propageerimist.

Aunimetuse saaja selgitas välja komisjon, kuhu kuuluvad esindajas MESist, põllumajandusministeeriumist, viljelusvõistluste korraldajate seast, taimekasvatusinstituudist, maaülikoolist ja EPKK-st.