Piirkonna sihtgrupiks on Järvamaa, Lääne-Virumaa ning Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade elanikud ja organisatsioonid ning kõik teised huvilised nagu kodanikuaktivistid, vabaühendused, ettevõtjad ja avaliku sektori organisatsioonid.

Sündmus toimub ühisnädala raames, mis tutvustab kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda ning toimub käesoleval aastal teist korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal, 24.-30. novembril, kodanikupäeva lähistel.

Debatil osalevad Marko Pomerants (IRL), Arlet Palmiste (VIK), Erik Lumiste (SDE), Ramo Pener (RÜE), Kristiina Ojuland (RÜE), Indrek Kesküla(REF), Jaak Madisson (EKRE), Siret Kotka (KESK), Kersti Sarapuu (KESK).

Debatil osalejad kirjeldavad alustuseks ääremaa turvalisust hetkel, seejärel oma tegevusplaani ääremaa turvalisuse parandamiseks, lõpetuseks seda, kuidas käitub ise ääremaal elades ja teeb turvalisuse parandamiseks.

Debatil osalejaid hindavad Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg, Päästeliidu esindaja Kaido Taberland ja Järva-Jaani abivallavanem Uku Talvik.

Debatti juhib Timo Tarve.

Kriisiolukorra tegevusplaani koostamist ja seda toetavate ettevalmistavate tegevuste elluviimist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MTÜ Ökokrati järgmise 5 aasta üheks peaeesmärgiks ja tegevussuunaks on võimestunud kodanikuühiskond, mille üheks alaeesmärgiks on suurenenud turvalisus ja meetmeks kogukonna teadlikkuse tõstmine turvalisusega seotud teemadel.

Projekti raames on piirkonna elanikud asunud koos enda välja toodud probleem- ja murekohti lahendama. Projekt käivitati käesoleva aasta juulis pääste ja turvalisuse teoreetiliste loengute ja praktiliste õppuste läbiviimisega. Projekti eesmärgiks on kasvatada piirkonna elanike suutlikkust ennetada turvalisusega seotud probleeme, nende ilmnemisel nendega toime tulla ja/või kaugemalt abi oodates olukorra halvenemist vältida. Projekti lähtekohaks on asjaolu, et kui inimesed tunnevad, et neil on piisavalt teadmisi ja oskusi olukorras iseseisvalt toime tulla, paraneb nende enesekindlus ja suutlikkus ning väheneb abituse seisund. Projekti tulemusena inimesed võimestuvad ning on valmis oma kogukonnas/piirkonnas ise hakkama saama.