„Tööde käigus remonditakse Säreveres Prandi jõel olev Mõisa sild. Ehitatakse uus sild üle Pärnu jõe praegusest veidi ülesvoolu. Remonditakse maantee Särevere ristmikust uue sillani ja ehitatakse õgvendus ehk uus tee uuel teetammil Pärnu jõe sillast Türi piirini,” lisas Kirš. Praeguste kavade kohaselt tee sulgemiseks ja liikluse ümbersuunamiseks põhjust ei ole.”

„Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee Türi linna lõigu rekonstrueerimistööde plaanis oli kõrvuti Viljandi ja Paide tänava rekonstrueerimisega ette nähtud ka Särevere lõigu laugemaks ja ohutumaks muutmine ja uue silla ehitus. Mitmetel asjaoludel jäeti Särevere lõik nimekirjast välja, kuid maanteeameti poolse lisarahastuse leidmisel saadi eraldi hankena alustada teelõigu ja uue silla ehitustöödega,” sõnas Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp.

Kupp lisas, et uus sild on antud lõigul vajalik juba seetõttu, et olemasolev sild vajab rekonstrueerimist, mis pideva liiklusega teel on raskendatud ja probleemsem, lõigul on järsk kurv ja ohutuse tagamiseks liikluskiirus vähendatud 50km/h. „Sellel lõigul on toimunud erinevatel asjaoludel mitu liiklusõnnetust, kus üheks põhjuseks tee järsk suunamuutus,” lisas ta.

„Uue silla ehituse ja sirgema teelõigu valmimisel muutub liiklus sujuvamaks ja ohutumaks ning moodustab koos linnasisese lõigu rekonstrueerimisega ühtse kompleksi. Esialgne idee on tagada ka alles jäävale sillale linna poolt ligipääs ja kasutada silda edaspidi kalastajate ja paadimatkajate tegemistes,” selgitas Kupp.

Tööde tellija, maanteeameti ehitusosakonna sillainsener Olari Valteri ütlust mööda on vana sild amortiseerunud ja oma aja ära elanud. „Olemasolevat silda remonditi 1998.aastal ja see remont oli suhteliselt tagasihoidlik. Käesoleva projekti raames vana silda ei lammutata, kuid selle edasine saatus on veel lahtine,” ütles Valter.

„Uue sillaga koos ehitatakse ka maantee kurv selles lõigus laugemaks ja ohutumaks, suurendades sealjuures liiklusohutust Särevere ja Türi vahel,” lisas ta.