1989. a asutatud Rannu Muinsuskaitse Klubi võttis oma üheks esmaseks ülesandeks mälestusmärgi taastamise. Alustati korjandusega, aga siis tuli ootamatu vastuseis rahva poolt. Vabadussõja mälestusmärgi alusele oli Kalev Raave korraldamisel 1976. a paigutatud „Rannu ema“ skulptuur ja selle ümberpaigutamisele oldi vastu. Inimestel oli raske kiirete muudatustega ühiskonnas harjuda. Samas kukkus rubla väärtus iga päevaga. Nii saigi kogutud raha eest Vabadussõjas langenutele mälestustahvel Rannu Püha Martini kirikusse. Mälestusmärgil oli 27 langenud mehe nimi, aga nüüd lisandus sinna veel 4 nime. Valguta kolhoosi annetuse eest paigutati mälestuskivi 6 Valguta metsavenna hauale. Mälestustahvli avamine kirikus toimus 25. augustil 1991.a. Eesti oli just saanud vabaks ja rahvas oli õnnelik. Nii rahvarohke pole Rannu kirik ka jõulude ajal.

Vahepealsetel aastatel avalikult mälestusmärgi taastamisest ei räägitud. Samas kuulsin ikka ühelt ja teiselt inimeselt arvamusavaldust, et kaua me esiisade ees võlglased oleme.
2014. a 18. jaanuaril tähistati Rannu lahingu 95. aastapäeva ja kalmistul peetud Kaitseliidu auvalve juures käis Aare Uind välja mõtte, et Rannus tuleks mälestusmärk taastada Rannu lahingu 100. aastapäevaks. Naisseltsi esindajana haarasin koheselt mõttest kinni. Kutsusime kokku algatusrühma ja arutasime omavahel läbi kõik mälestusmärgi asukoha variandid. Üksmeelselt jõudsime järeldusele, et see peaks asuma oma endises kohas kalmistul ja Rannu emale tuleb ka sealsamas leida väärikas koht. Kõik pooldasid sedagi, et kui esialgselt oli samba rajanud Rannu Maanaiste Selts, siis ka nüüd peaks eestvedaja olema sama selts.

Sobiva skulptori otsingute ajal, augustikuu keskel, saime ootamatu üllatuse osalisteks. Kalmistu korrastustööde käigus tulid maapõuest välja väga hästi säilinud samba põhiosa tükid ja seda mõne meetri kauguselt samba endisest asukohast.

See oli nagu ilmutus, et nüüd ongi õige aeg mälestusmärk taastada ja kindlasti oma endises asukohas. Ekspertide hinnangul on võimalik leitud tükid parandada. Skulptor Ekke Väli koostas vajalikud eskiisjoonised. Olemas on kõikide tööde teostajad ning neilt on võetud hinnapakkumised, mille alusel on koostatud taastamistööde eelarve. Kõik tööd kokku maksavad ligikaudu 20 000 eurot.
Mälestusmärgi taastamisega on nõustunud ka Rannu Vallavolikogu ja igakülgset abi on lubanud Rannu Vallavalitsus. Eesmärgiks on mälestusmärk avada 23. augustil 2015. aastal, sest samal kuupäeval 1931. aastal avati mälestusmärk esmakordselt. Ajalooline õiglus tuleb taas-tada ja kes siis veel peaks seisma nende Rannu meeste mälestuse taasjäädvustamise eest, kui mitte meie Rannu inimesed ise.

Vabatahtlikult ja õiglustundest lähtudes on paljud inimesed aidanud kaasa mõelda mälestusmärgi taastamise korraldamisele. Võiks öelda, et kõik mis heast tahtest sõltub, on nüüd tehtud. Nüüd on puudu ainult raha taastamistööde teostamisteks.

Rannu Maanaiste Selts Laine on kirjutanud ja ka kirjutab taotlusi ja projekte raha hankimiseks. Taastamiseks vajaliku summa hankimiseks korraldame ka korjanduse ja kindlasti on korjanduskarbid üleval valla suurematel sündmustel.

Samas on võimalik igaühel meist teha omapoolne rahaline annetus mälestusmärgi taastamiseks ülekandega naisseltsi kontole:
Rannu Maanaiste Selts Laine

SEB a/a EE871010102010099009

selgitusse: mälestusmärgi taastamine.

Me väga loodame, et saame vajaliku summa kokku ja Rannu kihelkonna rahvas saab mälestusmärgi taastamisega hakkama. Praeguses plahvatusohtlikus maailmas ei tohi me unustada neid, tänu kellele meil üldse iseseisev riik sai loodud. Rannu rahva annetustega loodud mälestusmärk tuleb taastada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid