Maa-ameti üks peamisi ülesandeid oli ja on riigi maapoliitika elluviimise korraldamine ning maakatastri pidamine, kuid järjest olulisemaks on saanud ka ruumi- ehk asukohaandmete tootmine, haldamine ja kättesaadavaks tegemine. Ehk teisisõnu – maa-ametist on saanud Eesti riiklik kaardistusagentuur, kus toodetakse kaarte ja kaardiandmeid, hallatakse aadressiandmeid, suunatakse geodeesia- ja geoloogiaalast tegevust jmt.