Keskliidu poolt aasta alguses tootjate hulgas korraldatud küsitlus näitas, et vastanutest 25 loomapidajat on tootmist lõpetamas. "See tähendab, et tapamajja võidakse saata veel ligi 4000 lehma," kinnitas EPK juhatuse esimees Kalev Kreegipuu.

Olukorda aitaks leevendada Euroopa Komisjoni otsus eraldada Eesti piimatootjatele kriisiabi 6,9 miljonit eurot. Abi saanud riikidele on antud ka luba siseriikliku toetuse maksmiseks sama suures summas. Juhul, kui Eesti valitsus otsustab lisada ELi kriisiabile omalt poolt kasvõi 2,8 miljonit eurot, on see oluliseks täiendavaks abiks ning näitab Euroopale ka meie riigi poolset soovi aidata tootjatel kriisist üle saada.

Kulutatud summa tuleb tulevikus kindlasti riigieelarvesse tagasi säiluvate töökohtade ja laekuvate maksude kaudu ning on oluline ka regionaalpoliitilisest seisukohast, usuvad põllumehed.

"Euroopa Liidu ja Eesti abi kokku kataks juba tekkinud kogukahjumist umbes 40%. Loodame valitsuse abile ka Euroopa kriisiabi fondist täiendava toetuse saamiseks," sõnas Kalev Kreegipuu.