““Endla” saal oli üle poole täidetud naisperest. Tallinnast oli sõitnud külalisena pr. Päts, kes omas kõnes selgitas naise tähtsust politikas,” kirjutas Postimees. “Võeti vastu resolutsioon, et iga naine hääletaks erakonnale, kus esinevad kandidaatidena ka naised. Pärnu ringkonnas on naiskandidaat ainult keskerakonna nimekirjas. Lõpuks kõneles prl. dr. Wreinthal pärivusest ja lastekasvatusest.”