10. märtsil 1985 kell 19.20 juhtus see, mida võimuihalejad olid viimased pool aastat päevast päeva oodanud. Tervishoiuministeeriumi neljanda peavalitsuse ülem ja Kremli peaarst akadeemik Jevgeni Tšazov helistas Mihhail Gorbatšovile ning kandis ette: valitsuse keskhaigla rea­nimatsioonipalatis lahkus äsja siitilmast NLKP Keskkomitee peasekretär Konstantin Tšernenko.

Keskkomitee poliitbüroo teistele liikmetele ei lausunud ta sõnakestki. 

Edasi arenesid sündmused kiirusega, mida Moskvas polnud nähtud 1941. aasta hilissügisest, kui Saksa ohvitserid pikksilmadest juba Kremli torne vaatlesid.

Poliitbüroo kogunes nüüd pisut enam kui paari tunni pärast ning kell 23.30 oli selge, et viimased kolm aastat kestnud tragöödia kolmas vaatus on lõppenud. Tšernenko matuste valitsuskomisjoni esimeheks nimetati 54aastane Mihhail Gorbatšov.