„Kindlasti vaatleme konverentsil ka erinevaid kvaliteedi, saagikuse ja täppisviljeluse teemasid ning ökosüsteemide teenuseid, mis põllumehe elu hõlbustavad.“

Põllumajandusuuringute keskuse mullaseire büroo juhataja Priit Penu annab ülevaate Eesti muldades leiduvatest pestitsiidijääkidest, püüdes vastata küsimusele, kas meie mullad on taimekaitsevahenditest liigselt saastunud.

„Ligikaudu kolm neljandikku Eesti põllumajandusmaa muldadest sisaldavad pestitsiidijääke, kuid nende kogused on võrreldes Lääne-Euroopaga väikesed ning muld saab nendega ise hakkama,“ sõnas Penu.

2013. aasta põllumeheks valitud Tõnu Posti „Põllumehe mõtisklus“ juhib konverentsipäeva lõpuks agronoomiavaldkonna sõlmkohtadele tähelepanu praktiku silme läbi.

Konverentsi Agronoomia 2015 korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. Ürituse läbiviimist toetab Euroopa Liit.