ei jätnud endast kuigi palju järele – ainult oma päevikud ja mõne luuletuse, kuid üldiselt peetakse neid eesti ilukirjanduse alguseks. Londoni ülikooli professor David Kirby nimetab oma 1995. a ilmunud raamatus “The Baltic World 1772–1993” Jaaku (seda nime eelistas Peterson ise) õigusega “eesti kirjanduse esimeseks moodsaks pääsukeseks”.