Pärast teenistust nõukogude armees töötas kolm aastat Kohila kolhoosis metsatehnikuna ja seejärel kuus aastat ettevõttes Stora Enso Mets. Pere elab viiendat põlve oma esivanemate kodus, mis 1991. aastal alustas tööd teraviljataluna. Nüüdseks on sellest välja kasvanud tuntud ettevõte P.R. Maaviljeluse OÜ.

Oilseeds grupp tänab senist Oilseeds Agro juhti Urmas Nurmsalu, kelle eestvedamisel edenes ettevõtte põllumajandustegevus märgatavalt ja saavutati ridamisi silmapaistvaid tulemusi viljelusvõistlustel. Urmas Nurmsalu oli Oilseeds Agro tegevjuhina ametis aastatel 2010-2015.