Energia salvestamine metsiku looduse poolt ning selle teadlik tootmine põllul jätkub. Taimekasvatus ja metsamajandus on need kaks ala, kus päikeseenergia muudetakse biomassiks ning efektiivselt majandades on võimalik toota nii inimtoit, loomasööt kui ka küllaltki suur kogus biokütust.