Bakterite pärilikkusainet leidus iga uurimise alla võetud 291 maguskartuli sordi genotüübis ja isegi mõnede kodustamata maguskartuli sugulasliikide genoomis. Bakteri pärilikkusaine paiknemine viitab, et Agrobacterium suutis maguskartuli genoomi enda geenidega täiendada vähemalt kahe korral.

Samuti vihjab leid, et horisontaalset geenitriivi, kus ühe liigi pärilikkusaine kandub nakkuse teel edasi teisele liigile, tuleb eluslooduses ette ikka ja jälle. Seejuures isegi erinevatesse riikidesse kuuluvate liikide vahel. Töörühm loodab, et maguskartuli näide aitab tavatarbijatel veenduda geneetiliselt muundatud toidu ohutuses.