Pärnumaa talupidaja, lihaveisekasvataja Reet Pikkmets kinnitab, et loomade heaolul on otsene seos toidu kvaliteediga: „Kui loomal on kehv olla, siis ei tule ka toodangut. Nii lihtne see ongi.“