Keskkonnaameti seisukoht on, et üks ei pruugi siiski teist välistada. Erandiks on loodusreservaadid ning looduslikule arengule jäänud sihtkaitsevööndid ehk nn rangelt kaitstavad metsad, kus majanduslikel eesmärkidel tehtavad tööd ei ole lubatud. Samas selliseid metsi on
Eestis üsna vähe – alla 10 protsendi, ning nendest omakorda ligi pooled polegi majanduslikult huvitavad metsad, sest tegu on vähetootlike ja kehva puidukvaliteediga soo- ja loometsadega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid