Sain teose arvustamiseks vihjega, et lugu on maapoisist, kes huvitub loodusest ja lindudest, ka pealkiri “Kaarnad” näis sellele viitavat.