Läinud teisipäeval sai KIK Biometaani juhtidelt siiski lubaduse, et projektiga püütakse edasi minna ning järgmisel nädalal kuulutatakse välja projekteerimis- ja ehitushange. KIK omalt poolt andis kinnituse, et valitsus on ette valmistanud määruse eelnõu, millega antakse toetust riigiasutustele, kes panevad ühistranspordi hangetesse kohustuse teenindada liine biometaani kütusena kasutavate bussidega.