Tootjate esindajad nentisid, et tänaseks on piimaliitri hind langenud 2014. a esimese poolaasta 40 sendilt 24 sendile liitri kohta, mis on juba alla tootmise omahinna. Nii mõnedki ettevõtted on seetõttu piimatootmise lõpetanud. Tiina Saroni sõnul on samad probleemid kogu maailma piimatootmises: toodangu maht kasvab ja piima hind langeb jätkuvalt. Olulisimaks katalüsaatoriks peetakse Venemaa embargot. Hiina on jõuliselt alustanud oma piimatootmise loomist ja see teeb olukorra turgudel veelgi pingelisemaks.

Maaeluminister Urmas Kruuse nõustus, et olukord on keerulin ning Vene turu taastumisele ja stabiilsusele ei saa loota, tuleb otsida uusi lahendusi ja strateegiaid. Minister tutvustas meetmeid, mida ministeerium kavandab olukorra leevendamiseks.

Mõjusaks toeks oleks tootjate konsolideerumine ja oma kaasaegse piimatööstuse rajamine. 2014-2020 finantsperioodil on maaelu arengukavas selleks meede olemas. Nüüd on väga oluline, et tootjad omavahel ühistegevuses kiiresti ja mõistlikule kokkuleppele jõuaksid. Pikka aega on olnud probleemiks kasumi proportsionaalne jagunemine tarneahelas. Ministril on kavas kohtuda kaubanduse esindajatega, et leida tootja jaoks soodsaid lahendusi. Samuti pidas minister tähtsaks, et otsetoetused suudetaks välja maksta aasta lõpus nagu tavaliselt. Neljandaks peatus Kruuse Maaelu Edendamise SA finantsinstrumendi rakendamisel, et vältida põllumajanduslikult väärtusliku maa minekut tavakäibesse.

Tiina Saron rõhutas, et üle tuleks vaadata Eesti piimanduse strateegia ja näha selles ette tegevused kriisisituatsioonide jaoks.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Huvi tunti piimatootmise ja -töötlemise innovatsiooni, piimahinna, naaberriikide kogemuste ja kriisi leevendamise abimeetmete vastu. Ivari Padar küsis, milline on täna piima hind tootjatele Leedus ja Lätis. Tootjad vastasid, et neile teadaoleva viimase info järgi on kokkuostuhinnad Leedus 20 senti ja Lätis 22 senti kilogrammi kohta. Padar tõdes, et hoolimata riiklikest toetustest ei ole Leedu ja Läti tootjate sissetulek Eesti kolleegidest suurem. Küsiti ka käesoleva või järgmise aasta põllumeeste täiendavate toetuste maksmise võimaluste kohta riigi eelarvest. Minister vastas, et järgmise aasta eelarve läbirääkimised käivad. Taotlused on esitatud, kuid tegelikud summad selguvad sügisel.

Ivari Padar märkis, et üle tuleks vaadata Eesti piimanduse strateegia ja selle fookused. Oluline on ühistulise tegevuse toetamine, sektori konsolideerumine ning teiste riikide kogemustest õppimine. Ta lisas, et praeguses olukorras on ministeeriumi ja seadusandja ülesanne jälgida, et hindade madalseisus ei pandaks lähiajal põllumeestele uusi kohustusi (nt sügisel arutusele tulev veeseadus).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid