„Viivitus on tingitud sellest, et Euroopa Liidu õigusaktide tõlgendamisel tekkis täiendavaid küsimusi, mis vajasid Euroopa Komisjoniga täpsustamist. Soovisime olla 100% kindlad, et väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus ei oleks hiljem Euroopa Komisjoni poolt vaidlustatav,“ sõnas Lemetti. „Praeguse plaani järgi jõuame väljamaksed teha hiljemalt 10. augustiks.“

PRIA võttis väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi vastu 9.-23. veebruarini ja tegi toetuse määramise otsused 11. juuniks. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) tuleks toetuse saajale üle kanda 30 tööpäeva jooksul alates toetuse rahuldamise otsuse tegemise päevast. 633 väikesele põllumajandusettevõttele tuleks seega hiljemalt 27. juuliks välja maksta ligi 6,9 miljonit eurot.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale: teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 meetmele „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ kuni 2020. aastani ette nähtud 30 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma põllumajandusettevõtte kohta kogu perioodil (aastatel 2015–2020) on 15 000 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid