2007. aastal seitsme kitsega talupidamist alustanud Ida-Virumaa noormees Martin Repinski on suurendanud oma pereettevõtte R Capital OÜ kitsekarja 600pealiseks, peale selle on farmis sadakond veist.