Sigade Aafrika katkuga seoses suurendatakse metssea küttimismahte ja samas piiratakse liha kui jahisaaduse käitlemist. On tekkinud olukord, kus liha ei suudeta ise ära tarbida, esmane töötlus ja teenuse tellimine on piiratud ja sellest tulenevalt ei ole metssealiha kuskile panna. Jahinduses kehtib aga hea tava, et kütitakse nii palju kui vaja ja kõik, mis kütitakse, kasutatakse ka ära.

Teine mure, mida Puust oma kirjas mainis, on ühiskonna suurenenud ootused jahimeeste ees. Jahimeestele pannakse riigi poolt üha enam kohustusi ja eeldatakse, et nad täidavad iseenesestmõistetavalt need ära. Eestis on jahipidamine aga vabatahtlik tegevus ja MTÜdesse koondunud jahimehed tegelevad sellega põhitööst vabal ajal.

Kui kohustused ületavad vabatahtliku töö läve, siis tuleks kogu ahel uuesti üle vaadata. Kindlasti on olemas mehhanisme, kus ka jahimehed saaksid aktiivselt osaleda, see aga eeldab terviklikku ja ühtset lähenemist ning ka kulupoole üle vaatamist. Need lõigud, kus täna terviklahendused leitud, töötavad. Olgu siin näiteks peade kogumise leping marutaudi järeluuringu raames.

Jahimeeste seltsi president loodab ministrite kaasabile antud probleemi lahendamisel ja jahimeeste ettepanek on, et kogu ahel alates metssigade küttimisest kuni kasutamiseni tuleb läbi mõelda ja läbiviijatele koostada tegevusjuhend, kuidas talitada. Samas lubas Puust omalt poolt, et jahimehed on nõus sellel teemal omapoolsete teadmiste ja informatsiooniga lahenduste otsimisel abiks olema.

5. augustil toimus Veterinaar- ja Toiduametis nõupidamine, kus teatati, et nõupidamisel osalevad jahimeeste esindajad. Tegelikult EJSi esindajaid ei kutsutud, kuigi arutati olulisi jahinduslikke küsimusi, sh metssigade arvukuse „drastilist“ vähendamist.

EJSi poole on pöördunud kommentaaride saamiseks meedia esindajad ja meie liikmesorganisatsioonid, aga kuna me ei osalenud, siis ei osanud muud öelda, kui väljendada hämmingut toimunu kohta.

EJSi president Margus Puust on juhtunust väga nördinud ja arusaamatuses, miks olulisi küsimusi ei soovita jahimeestega läbi rääkida. Aeg annab ka sellele olukorrale arutlust. EJSil on koostööaasta, oleme endiselt avatud igasugusele koostööle, mis on konstruktiivne ja aitab meie jahindust ja riiki edasi.

Allikas: EJS

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid