Oeselg ütleb, et raamatu valmimisega läks aega üle aasta. Suuri takistusi tema sõnul ette ei tulnud „Autorite vahel toimus väga hea koostöö.“

Õpikust võib leida tuge nii algaja kui kogemustega karjakasvataja. Autorid on andnud praktilisi soovitusi ja selgitusi mitmete igapäevategevuste sooritamiseks ning nõuandeid probleemide lahendamiseks.

„See raamat on tehtud väga käepärane,“ kirjeldab Oeselg. „Seal on antud selgitused, kuidas midagi teha võiks ning juurde on toodud näited. Lisatud on ka selgitused, miks need sooritused vajalikud on. See annab teadmiste poolt juurde.“

Raamatust võib leida abi nii vasikate kasvatamiseks, lüpsitöö korraldamiseks, udaratervise tagamiseks kui inna avastamise töökorralduseks.

Tutvuda saab ka kogenud karjakasvataja kogemustega. Teksti illustreerivad autorite poolt lisatud õpetlikud fotod ja joonised.

„Raamatu on teinud meie endi eesti autorid, kes aastakümneid teemaga kursis olnud,“ rõhutab Oeselg.

Erinevaid teemasid on käsitlenud loomakasvatajaile tuntud inimesed Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudist: Kalle Kask, Kalmer Kalmus, Piret Kalmus, Olav Kärt ja Kerli Mõtus. Lisaks lihaveisekasvataja ja konsulent Jaanus Vessart ning konsulent Marika Oeselg.