“Eesti piimakari on täna Euroopa viie parema hulgas ning selle ja ühtlasi töökohtade ja kohaliku tootmise säilimine on tänaseks riigi poliitiliste valikute küsimus,” nentis Murakas ning kinnitas, et ekspertide hinnangul on Eesti käesoleva aasta lõpuks kaotamas kümnendikku oma piimalehmadest.
Venemaa impordikeeld on pannud ka piima töötlejad täiendava surve alla, seda hoolimata järjekindlast tööst uute turgude leidmiseks,” selgitas piimaliidu juht, kelle sõnul ootab tootmise vähenemise tõttu tulevikus kardetavasti ees uus probleem, kui töötleval tööstusel võib tekkida raskusi toorme hankimisel.

Muraka sõnul on täna kahtluse all ka 2012. aastal heaks kiidetud Eesti piimanduse strateegia elluviimine, kus seati eesmärgiks piimatootmise ja -töötlemise mahu suurendamine ning jätkusuutlikkuse tagamine aastaks 2020.