Jahitunnistus on dokument, mis tõendab füüsilise isiku oskust jahti pidada. Jahitunnistuse tohib anda vähemalt 16aastasele isikule, kes on läbi teinud jahindusalase koolituse ning edukalt sooritanud jahiteooriaeksami. Tunnistus kehtib kümme aastat.