Roomet Sõrmus on ühiskondlikult väga aktiivne ja mõtleb Eesti elu puudutavatel teemadel alati kaasa. Tema juhtimisel on Eesti olnud esindatud mitmetel Euroopa olulisematel põllumajandust, maaelu ja toidutootmist käsitlevatel messidel. Ta on suurepärast tööd teinud ka Balti riikide põllumajanduse katusorganisatsioonide koostöö koordineerimisel.

Roomet Sõrmus teeb oma koduülikooli, Eesti Maaülikooliga, tihedat koostööd: ta on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu liige ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi nõukogu esimees.