Aasta parimaks piimakarjakasvatajaks valitud Heli Sadama hoole all on Peri POÜ, Põlva Agro, ja Hummuli farmide loomad. Viimasena lisandus veel ka Miiaste POÜ lüpsirobotitega laut, mis endiselt omanikult koos loomadega ära osteti. Ühtekokku on 5500 pead, neist piimaandjaid 2700 ringis. Piimatoodang mitmes tema juhitavas farmis on üle 11 000 kg lehma kohta aastas.

Sadam kinnitab, et tema töö ei käi võimalikult kõrge toodangu nimel, eesmärk on toota võimalikult odavalt, efektiivselt, ning karja tervist hoida. Peril on Sadama hoole all tuhat looma, Põlvas ja Hummulis kummaski 2000 ning Miiastes 500 ringis. Nelja firma farme juhib Sadam ühtse meeskonnatööna, tema alluvuses on 70–80 inimest.

Kuigi Heli Sadam on sageli nõudlik ja otsekohene, on ta oskusliku juhtimise ja töökorraldusega suutnud hoida kõik oma farmid edukalt toimivana. Ta on kõikide farmide töökorralduse ja meeskonna tööülesanded sättinud ühesuguseks, mis teeb ka nende juhtimise lihtsamaks.

“Olen suutnud rattad pöörlema panna. Laudatöö on nagu kellasüsteem – kui üks ratas ei tööta, ei toimi kogu süsteem,” põhjendab ta.

Heli Sadama juhitavad loomakasvatusettevõtted on Eestis ühed edukamad ja suurema väljalüpsiga piimafarmid.