Uued Eesti viljelusvõistluste rekordid on talinisu 10,7 t/ha, Margus Lepp, Voore Farm, Virumaa; rukis 10,3 t/ha, Tanel Tõrvand, Vitsjärve Põdur OÜ, Jõgevamaa; talioder 12 t/ha Aivar Treiberg, Naeris OÜ, Harjumaa; taliraps 6,9 t/ha Margus Lepp, Voore Farm, Virumaa; talirüps 3,6 t/ha, Alar Mutli, Suure-Jüri seemnekeskus, Raplamaa.

Edu saatis ka suviteraviljade kasvatajaid. Parima suvinisu saagi sai Tõnis Riisk Viljandimaalt Saimre Grupist tulemusega 8,3 t/ha, parim suvioder kasvas Saaremaal Toomas Tänava põllul, andes saagiks 7,7 tonni hektarilt.

Talirapsi superaasta

Eriti kõrged tulemused saadi talirapsiga. Osalenud 16 põllust olid üle viietonnise saagiga kokku 15, millest veel omakorda kolm üle 6 tonnise saagiga.

Parim põld Voore Farmis andis tulemuseks 6,86 t/ha, mida võime nimetada mitteametlikuks tootmispõldude maailmarekordiks. Üle kuuetonnise saagi said veel Urmas Uustalu Pae Farmerist, 6,3 t/ha, ja Argo Must Koolimaa talust samuti 6,3 t/ha.

Ka üle kümne tonni ulatuvat teravilja saaki ei olnud Eestis seni viljelusvõistluse käigus fikseeritud. Sellel aastal ületati see piir aga nii nisu, rukki kui odraga.

Rukki parima saagi 10,3 t/ha sai Tanel Tõrvand Jõgevamaa firmast Vitsjärve Põldur. Parim talinisu tuli Margus Lepp põllult Voore Farmis 10,7 t/ha ja üllatuslikult kõige kõrgem teravilja saak üldse kasvas Põhja-Eestis Aivar Treibergi taliodra põllul, 12 tonni hektarilt.