“Püügivõimaluste otsustamisel võeti aluseks mõlema riigi kalateadlaste soovitused. Teadlased hindasid järvede koha-, ahvena-, latika- ja haugivaru suhteliselt heaks, ent tindi- ja siiavarude kaitsmiseks tuleb piirata nende püüki. Koha kaitseks keelati järgmise aasta esimesel poolaastal, nagu ka eelnevatel aastatel, järvedel püük põhjanooda ehk mutnikuga ja pöörinoodaga. Selle peenesilmalise püügivahendi kasutamisel satuvad sel talvel saakidesse tugeva, 2012. aasta põlvkonna veel alamõõdulised kohad,“ selgitas Eesti delegatsiooni juht, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

Tindi- ja siiavarud, aga ka rääbisevaru on madalseisus, mis on suures osas tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka ebasoodsatest ilmastikuoludest, mis eriti siia osas ei soodusta nende kudemise õnnestumist. Kui tindi ja siiapüük on sihtliigina keelatud, siis rääbisepüüki lubatakse järgmisel aastal 20. juunist 31. juulini ning siis võivad Eesti kalurid püüda 15 tonni rääbist.

Lisaks kalapüügimahtude kokkuleppimisele arutati ka järelevalve töö ühist korraldust ja teadusprogrammide teemadel.