Kui nüüd oma väikeses toakeses täiskiilutud riiulitelt kümneid videofilme ja stsenaariume sirvin, avanevad mälusoppidest tuhanded kaadrid tehtud tööst ja elatud elust. Võtan sealt välja dokumentaalfilmid “Eesti piim” ja “Mälestusi Õisust” ning püüan kanda pildikujundeid kirjasõnasse.