Kesknõmmele tuleks 1980ndatel ehitatud, kuid pikemat aega niisama seisnud rajatistesse Eesti esimene mereveeline kasvandus, kus tahetakse kasutusele võtta keskkonnasäästlik tehnoloogia, mis saastab keskkonda 80% vähem kui kala kasvatamine meresumpades.

Praeguseks koostatud tegevusplaanide kohaselt soovitakse kalakasvanduses aastas välja püüda 4500 tonni kala (forell), mida on 6–7 korda rohkem kui Eesti kalakasvanduste praegune aastane toodang kokku.

Ekspertide hinnangul on Tagalaht üks parimaid paiku kalakasvatuseks Eesti rannikul.