Ida- ja Lääne-Eesti vesikondades paranes aastail 2007–2013 kokku 68 pinnaveekogumi seisund, halvenes aga 149 kogumi seisund. Tõsi, osa kogumite halvenemine oli vaid n-ö paberi peal, seoses täpsema hindamisega. Nii või teisiti, inventuuri järgi on üle 38% Eesti jõgedest, järvedest ja rannikuvetest kesises, halvas või väga halvas seisus.