Selts tegi ettepaneku seada sisse ajaline piirang, nii et vegetatsiooniperioodil võiks loomi veekogude ääres karjatada, kus nad saaksid siis ka juua, ja talveperioodil ei võiks. Aga seda muudatust ei arvestatud.