Eestist esinevad konverentsil keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner, kes annab ülevaate hiljuti jõustunud veeseaduse muudatustest. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna juhataja Alar Astoveri ettekanne käsitleb toitainete ringlust mullas. Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi projektijuht Peep Pitk annab ülevaate loomakasvatuse kõrvalsaaduste keskkonnasõbralikest ning efektiivsetest käitlusviisidest ning Eesti Taimekasvatuse Instituudi agrotehnoloogia osakonna juhataja Kalvi Tamm tutvustab Läänemere piirkonnas kasutatavaid innovatiivseid sõnnikulaotamistehnoloogiaid.

Konverentsi kavas on ka Läti lektorite ettekanded orgaaniliste väetiste käitlemise alasest seadusandlusest, mulla viljakusest ja väetusplaanidest, Läti Põllumajandusülikooli seirealasest tegevusest ning lõunanaabrite juures elluviidud erinevate sõnniku käitlemise projektide kogemustest. Konverentsi raames tutvutakse farmide külastuse käigus ka Läti põllumeeste kogemustega keskkonnasõbralikul põllumajandustootmisel.

Konverentsist võtavad osa Eesti ja Läti põllumajandustootjad, konsulendid, lisaks ka põllumajandusorganisatsioonide ja teadusasutuste esindajad Põhja- ning Baltimaadest.