Fookus oli suunatud teraviljade sortidele ja nende omadustele, agrotehnikale ja väetamisele. Lisaks räägiti ka põldtimutist, hernest ja põldoast.

Konverents oli jätkuks suvisele teraviljakasvatuse põllupäevale, kus esitleti väga paljusid katseid, erinevaid sorte ning nende agrotehnikat. Toona viidi huvilised kõikide katsepõldude äärde ja jutustati neist pikalt. Nüüd andsid ETKI teadurid ja katsete peamise koostööpartneri, põllumeeste ühistu KEVILI agronoomid täpsema ülevaate katsete tulemustest.

Teemadeks olid herne ning põldoa sordid ja agrotehnika, odra sordid ja nende omadused; kaera sordid ja omadused, suvinisu ning talinisu sordid ja nende omadused; taimekaitse ning leheväetiste katsed talinisul, talinisu agrotehnika ning talinisu laia reavahe katse tulemused; orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamine talirukkil ning kaeral, samuti räägiti biostimulaatorite kasutamise katse tulemustest.