„Ekspertkomisjonile laekus 21 sooviavaldust erineva suurusega ettevõtjatelt, väikseim kasutab maad 68 hektari, suurim aga 4000 hektari ulatuses. Taotlejad olid piimatootmise, teravilja-, lihaveise-, sea- ja lambakasvatuse valdkondadest,“ tutvustas osalejaid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

„Pilootprogrammis osalemiseks valis ekspertkomisjon välja 11 ettevõtet: Kassariotsa OÜ, Adoranna OÜ Ranna talu, Kritanto OÜ, FIE Airi Külvet Puutsa talu, Väätsa Agro AS, Adavere Agro AS, Kehtna Mõisa OÜ, FIE Kaupo Kutsar Eestimaa Lihaveis OÜ, Vao Agro OÜ, Arkna Karjatalu OÜ ja FIE Ermo Sepp Sepa talu. Ettevõtted pidid programmis osalemiseks kirjeldama oma ettevõtte kitsaskohad sõnnikumajanduses, samuti peavad nad valmis olema programmi käigus panustama sõnnikumajanduse ja loomade karjatamistingimuste parendamisse,“ sõnas Riisenberg.

Pilootprogrammi valitud ettevõtete seas on neid, kes toodavad põllumajandussaadusi nitraaditundlikul alal, samuti on esindatud mahetootjad. Ettevõtjate huviks on leida vastused küsimusele, kuidas veeseaduse karmistuvaid nõudeid täites säilitada ettevõtte konkurentsivõime ja tootlikkus. Näiteks lihaveisekasvatajad on mures loomade karjatamise piirangute pärast veekogude ääres, taotlejate sõnul on piirang pannud küsimärgi alla kogu sektori jätkusuutlikkuse. Piimatootmise ja taimekasvatusega tegelevad ettevõtted tõid probleemina välja märgatavalt lühenenud sõnniku laotamise aja. Uute reeglite täitmine nõuab eelkõige ettevõtetes sõnnikumajanduse ümberkorraldamist ja investeeringuid.

Pilootprogrammis osalevad ettevõtted saavad kogenud keskkonna- ja põllumajandusekspertidelt väärtuslikke nõuandeid ettevõtte keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja veeseaduse karmistuvate nõuete täitmiseks. Neile tutvustatakse keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja praktikaid orgaaniliste väetiste kasutamisel. Koostöös ekspertidega koostatakse iga osaleva ettevõtte jaoks individuaalne tegevuskava.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Läti Põllumeeste Parlamendiga viib aastatel 2015-2019 läbi projekti GreenAgri, mille eesmärgiks on vähendada Eestis ja Lätis põllumajandustegevusest taimetoitainete vette leostumist ning sealt edasi Läänemerre kandumist, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. Projekti GreenAgri elluviimist toetab Euroopa Liit Interreg Kesk-Läänemere Programmi 2014-2020 raames.