Ministri sõnul on olukorra muutmise võtmeks põllumeestele kuuluvate ühistuliste toidutööstuste rajamine, mis võimaldavad põllumehel oma toodangut enam väärindada ja seeläbi saada turult õiglasemat osa toote lõpphinnast. „Kuniks seda ei juhtu, jäävadki põllumehed toidutootmisahela kõige haavatavamaks lüliks. Oleme ka Eesti maaelu arengukavas eraldanud 15 miljonit eurot ühistulise piimatööstuse rajamiseks, et seda olukorda muuta,“ ütles Kruuse. „Kriisiajal on kõige mõistlikum sellised algatused ära teha, sest headel aegadel pole ühistuliseks tegevuseks taas huvi ja järgmiseks kriisiks on riskid jälle maandamata.“

Tartus toimub täna rahvusvaheline põllumajanduskonverents Agroforum Mare Balticum, mis keskendub nutikatele ja innovatiivsetele lahendustele põllumajanduses. Konverentsil osalevad 18 riigi delegatsioonid ja Euroopa Komisjoni, ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Läänemeremaade nõukogu esindajad.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu, Eesti Idapartnerluse Keskus ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Agraarülikooliga.