Toiduohutuse protokoll on aluseks konkreetsete ekspordist huvitatud ettevõtete registreerimiseks Hiina sertifitseerimisasutuses.

„Edaspidi on Hiina turul oma toodangule koha leidmisel kandev roll juba ettevõtjatel, kuid riik on kindlasti valmis jätkuvalt pakkuma ettevõtjatele igakülgset tuge ametkondlikus suhtlemises,“ lisas Kruuse.

Kohtumisel olid kõne all edasised sammud ka teiste tootegruppide tunnustamisprotsessiga edasi liikumiseks. „Hiina minister kinnitas valmisolekut igakülgseks koostööks kaubandussidemete arendamisel. Hiina inspektorite korduvad visiidid Eestisse on neid veennud, et meie ettevõtetes juurutatud enesekontrollisüsteemid toimivad ja kvaliteetsed Eesti toidukaubad on Hiina turul oodatud,“ lisas Kruuse. „Omalt poolt rõhutasime Eesti huvi eksportida Hiina ka näiteks mahetooteid - maheteravilja ja –veiseliha.“

Möödunud aasta 12.–18. septembrini olid Eestis ametlikul visiidil neli Hiina Rahvavabariigi inspektorit, kes hindasid Eesti toidu- ja veterinaarjärelevalve üldist korraldust ja toimimist Veterinaar- ja Toiduametis, VTA kohalikus asutuses, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i piimalaboris. Samuti külastati kolme piimatöötlemisettevõtet ja ühte piimafarmi.