Talinisu ja tritikale sortidest rääkis Reine Koppel, suvinisust Anne Ingver, odrast Ülle Tamm, kaera sortidest ja nende omadustest Ilmar Tamm. Põldherne ja oa agrotehnikat tutvustas Lea Narits, suviteraviljade pikaajalist väetuskatset Tiia Kangor.

Lisaks oli veel mitu agrotehnika katset, kaasa arvatud uudne maisi kasvatuse tehnoloogia kilemultši abil, mida siiani on saanud näha vaid välismaal.

Odra- ja nisu katsetes oli palju teise aasta sordikatseid. Otradest näiteks mitmed uued õlleodrad, mis aga linnasetehastes veel tuntud pole. Sama ka kaeraga – uued aretised on kindlasti paremad nii sööda- kui toidu omaduste poolest, ent ostjad seda veel ei tea ning uusaretised tuleb kõigepealt tuttavaks teha.