Lehel www.ev100.ee on võimalik näha, mida on sünnipäeva tähistamiseks juba välja pakutud ja ka
oma kingitusest teada anda. „Mõtle juba täna, mida võiksid koos sõprade ja kogukonnaga Eestile sünnipäevaks kinkida ning kuidas oma kodukohas seda tähistada. Kõik Eestile pühendatud ettevõtmised, mida nimetame kingitusteks, on tähtsad ja EV100 programmi oodatud. Eriti oodatud on hullud ideed. Millal siis veel, kui mitte Eesti riigi 100. sünnipäeval neid üheskoos teistega ellu viia?“ nendib Ohvril.

Ääsmäe kingib kirsipargi

Ääsmäe mõisa allee ääres ning ettevõtte Infokaitsesüsteemide OÜ kõrval on osaliselt juba vanast sovhoosi ajast suur õunaaed. See tõi kohalike inimeste pähe mõtte luua park, kus kasvaksid lisaks õuntele ka teised viljapuud. „Maa on aastaid seisnud kasutuseta, räämas ja rikub oma väljanägemisega kogu küla üldilmet. Samas aga paikneb see küla kõige suurema ajaloomälestise Ääsmäe mõisa vahetus läheduses endisel mõisapargi aladel ning on kogukonna põhiline ajalooline väärtusobjekt. Selle ümbruse korrastamine on kogukonna huvides,“ selgitab Ave Kruus külakogust.

Mõte kinkida Eesti 100. sünnipäevaks ilus kirsipark sai kohe viljaka kandepinna. „See on ju täpselt see, mida tahaks igaüks kingituseks saada – midagi kasulikku ja jäädavat,“ rõõmustab Ave.

Loodavas pargis kasutatakse ära juba olemasolevat taristut ning looduskeskkonda. Kogukond on
talgute käigus taastanud mõisa pärnaallee. Olemasolevaid asfaldiplatse on võimalik ära kasutada
kergliiklusteedeks, õppesõiduplatsina laste liikluskasvatuseks, tenniseväljakuks. Olemasolev pinnavee kogumiskraav on võimalik kujundada kauniks pargi ojaks.

Viljapuuparki on plaanis istutada erinevaid viljapuu liike, mille viljade koristamine annaks uue tõuke
ühiskondlikult aktiivsemaks tegevuseks (ühine viljade korjamine, ümbertöötlemine).

Pargi ehitus on planeeritud mitmes osas: 2016. aastal alustatakse pargiala detailplaneeringuga,
pargi projekteerimisega, pargiala puhastamise ja tasandamisega talgute korras. 2017. aasta kevadel isutatakse parki 100 kirsipuud, et aasta hiljem, Eesti 100. sünnipäeval, näha
esimesi kirsiõisi. „Projekt on pikaajaline ja eelkõige soovime selle luua oma jõudude ja oma mõtetega. Projektirahastuse abil saaksime teostada osa oma unistusest ja pargi kirsiaia osa valmis ehitada ning Eesti 100. sünnipäeva tähistada piknikuga oma loodud pargis,“ loodab Ave.