Sõrra lisas: „See oli kõigile põllumeestele selge, et nii kaua, kui Reformierakond on juhtpositsioonil, me mingeid toetusi ei saa. Nüüd, kui Reformierakonda enam valitsuses ei ole, siis praegused koalitsiooniliikmed mõistavad meid.“

Eelmise valitsuse ajal oli Jaan Sõrra autole kleebitud suur plakat tekstiga „Valitsus – toeta põllumeest!“, kõrval poodud siga ja lehm. Nüüd on see plakat maha kraabitud. Sõrra selgitas, et põllumeeste usk sellesse, et valitsus toetab põllumehi nende äärmiselt raskes kriisisituatsioonis, on taastunud.

„Põllumehele teeb rõõmu ka see, et PRIA ja MES jätkuvad iseseisvalt, neid asutusi ei panda kokku,“ lisas Jaan Sõrra.

„Ma pole veel koalitsioonileppe lõplikku teksti näinud ja enne ei tahaks ma midagi kommenteerida, kui põllumeeste toetused on koalitsioonileppes kirjas,“ ütles Maalehe veebile Eestimaa Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo. Ta lisas, et põllumeeste keskorganisatsioonid on riigikogu fraktsioonides kõva tööd teinud, et põllumajanduse madalseseisu ja selle põhjuseid võimalikult täpselt poliitikutele selgitada.

Ka on uus valitsus lubanud maaeluministeeriumi asemel taastada põllumajandusministeeriumi. Uueks põllumajandusministriks on pakutud juba Keskerakonna liiget Tarmo Tamme, põllumeestele ei ole Tamm tundmatu nimi. „Tarmo Tamm tunneb maaelu hästi, ta on alustanud omal ajal traktoristina, hiljem töötanud Põlvamaal juhtivatel kohtadel“ tõi esile Jaan Sõrra. Nii on Tarmo Tamm olnud Põlva vallavanem, hiljem Põlva linnapea.

Uus võimuliit jääb siiski kolmeliikmeliseks, Vabaerakonda võimuliitu ei võetud. Uues kolmeliikmelises võimuliidus on 56 häält: Keskerakonnal 27, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 15, IRL-il 14.

Lisaks üleminekutoetuste taastamisele on uus võimuliit lubanud maksta põllumeestele täies mahus välja kriisiabi, koolilõuna toetus tõuseb 78 sendilt ühele eurole ja lisarahaga lubatakse hakata toetama väiksemaid maagümnaasiume.