Põllumajanduse poole pealt oli suurim mõjutaja halb turuolukord nii piima, sealiha kui ka teraviljasektoris. Aasta teises pooles hakkas küll piima ja seakasvatuse pool stabiliseeruma. Teraviljal oli aga nii kehv saak kui ka kehv hind.

Positiivsetest mõjutajatest tuleks ära märkida tunduvalt põllumehesõbralikumaks muutunud veeseadus ja välismaalaste seadus.

Maaelu poolt üldisemalt oli oluline teema haldusreform aga selle tulemusi saame hinnata alles tulevatel aastatel.

Milline olukord avaldas kavandatust tunduvalt väiksemat mõju? Miks?

Mul oli ja on hing mures nende tootjate pärast, kellel rahad on Tere-s kinni. Ehk kartus oli, kuidas suudetakse püsida, kui lisaks madalatele hindadele ka laekumata rahad survestavad. Müts maha - enamus nendest tublidest põllumeestest on vastu pidanud.

Kes mõjutas teie arvates 2016. aastal kõige enam Eesti maaelu? Mil moel?

Jevgeni Ossinovski. Tema aktiivne tegevus viis valitsusvahetuseni. Ega ilma valitsusvahetuseta täismahus top-up ja teiste täiendavate toetuste maksmiseni poleks jõutud. Täna on need eelarves sees.