Ene-Margit Tiidu ja Mihkel Servinski koostatud “Eesti maakondade rahvastiku” järgi (välja antud 2015. aastal) on Eestis kümme sellist maakonda, kus maaelanikud on enamuses. Täpseimad andmed Eesti rahvastiku kohta koguti 2011. aasta rahvaloenduse käigus. Kõige linnalisem maakond ei ole Harjumaa, kes on teisel kohal, vaid Ida-Virumaa, kus 88% inimestest on linnaelanikud. Kolmas linnalisuselt on Tartumaa, neljas Pärnumaa. Kõige suurema maaelanike osakaaluga on aga Põlva maakond, kellele järgnevad Jõgevamaa ja Hiiumaa.