Veterinaarravimite turumaht suurenes aastatel 2012-2014 6-9% aastas, seevastu 2015. aastal vähenes turumaht võrreldes eelneva aastaga 5%. 2016. aasta veterinaarravimite turumaht oli taas kõrgem, 11,56 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aastaga suurenenud 7,8%.

2016. aastal väljastati 87% veterinaarravimitest otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile, 6% veterinaarapteekidele, 5% üldapteekidele ja veidi üle 2% teistele asutustele.

2016. aastal moodustasid veterinaarravimite turumahust 70% kolm suurima käibega ravimirühma: infektsioonivastased ained 28,5% (3,3 miljonit eurot), immunoloogilised ained 21,6% (2,5 miljonit eurot) ja parasiidivastased ained 20% (2,3 miljonit eurot). Ülejäänud ravimirühmade käive kokku moodustas 30% kogu veterinaarravimite turu mahust.

Infektsioonivastaste ainete käive suurenes järjepidevalt kuni 2014. aastani, vähenes järsult 2015. aastal (-18,5%) ning jäi 2016. aastal suhteliselt samale tasemele võrreldes aastaga 2015. Immunoloogiliste ainete käive on viimasel viiel aastal olnud stabiilne, veidi suurem vaid aastal 2014 (võrreldes eelneva aastaga +7%). Samas on iga aastaga suurenenud parasiidivastaste ainete käive. Eriti suur kasv on olnud viimasel kahel aastal, suurenedes vastavalt 19% ja 13% võrreldes eelneva aastaga.

Infektsioonivastastest ainetest on viimasel viiel aastal olnud suurima käibega kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (QJ01DD). Neile järgnevad laia toimespektriga penitsilliinid (QJ01CA) ja fluorokinoloonid (QJ01MA). Pleuromutiliinide (QJ01XQ) käive tõusis hüppeliselt 2014. aastal.

Immunoloogilistest ainetest on suurima käibega sigadel kasutatavad immunoloogilised ained (2016. aastal 44%), järgnevad immunoloogilised ained lindudele (17%) ja koerlastele (17%) ning veislastele (11%).

Parasiidivastastest ainetest olid 2016. aastal suurima käibega nahaparasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid (37%) ning endektotsiidid (30%). Antihelmintikumide käive muutus võrreldes eelneva aastaga vähem ja moodustas 25% parasiidivastaste ainete käibest. Kõige vähem on viimastel aastatel muutunud algloomavastaste ainete käive.

Veterinaarravimite registris müügiloaga ravimi puudumisel on veterinaararstil vajaduse korral võimalik kasutada müügiloaga inimtervishoius kasutatavat ravimit. Neist ravimitest kõige suurema käibega olid 2016. aastal meeleelundite ravimid ja infektsioonivastased ained, neile järgnesid närvisüsteemi ning vere ja vereloomeorganite ravimid.

Veterinaarravimite statistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Veterinaarravimite statistikas võetakse arvesse veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, vetrinaararstidele ning teistele asutustele.

Allikas: Ravimiamet