Mõniste Muusikapesa, nagu nad seda hellitavalt kutsutavad, tegi uksed lahti mullu novembris. Erinevalt muusikakoolist kaardistatakse iga õpilase soovid ja eesmärgid ära ning edasi toimub individuaalne õpe 30 minutit nädalas. Kord nädalas toimub tund aega kestev koosmäng.

Mõnistes on tänavu kord kuus toimunud Vana-Võromaal asuvate muusikakoolide pärimusmuusika õpilastega talvelaagrid ja neist tekkis juba pärast teist kokkusaamist 35 liikmega orkester. Wana Wõromaa Wunkorkester astub aprillis Mooste rahvamuusikatöötluste festivalil üles 45 minutilise kontserdiga ja pistab rinda ülejäänud 19 kollektiiviga. „Muusikakoolis pead aastaid harjutama, enne kui saad orkestrisse mängima. See aga motiveerib meie õpilasi,“ ütles õpetaja Kadri Laube.