Põhiosas käis see nende omavalitsuste kohta, kus ühinemiskriteeriumist 5000 elanikust jäi mõnikümmend või mõnisada puudu. Nii ei panda Pärnumaal vägisi kokku juba varem ühinemislepingu sõlminud Häädemeeste ja Tahkuranna valda Saarde ja Surjuga, kus puudu jääb vastavalt 18 ja 127 elanikku.

350 inimest 5000st jääb vajaka Antslal ja Urvastel ning neidki ei ohusta enam sundabielu ülejäänud viie Võrumaa vallaga.

“Ei ole mõtet pilli lõhki ajada seal, kus keskuse ja tagamaa loogika on olemas ning see töötab, näiteks Antsla–Urvaste puhul. Kui seal ongi natuke 5000st puudu, ei tähenda see, et peab sunniviisiliselt kokku panema,” on OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv nende lahendustega igati rahul.